dijous, 29 de novembre del 2018

Celebració institucional dels 30 anys de Forestal Catalana

Consulteu en aquest enllaç la noticia publicada a Govern.cat, referent a la celebració institucional dels 30 anys de Forestal Catalana celebrada a Montserrat.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/313342/teresa-jorda-referma-el-compromis-del-govern-catala-amb-forestal-catalana

dijous, 18 d’octubre del 2018


El Govern aprova el decret per fer efectiu l'increment retributiu de l'1,95% dels treballadors i treballadores públics
  • Els servidors públics ja percebran l’augment a la nòmina d’octubre, i ingressaran els endarreriments abans de final d’any
  • El personal de la Generalitat també cobrarà el 100% de la retribució en cas de baixa laboral des del primer dia
El Govern ha aprovat avui un decret llei per fer efectiu l’increment de l’1,95% de la massa salarial del personal de la Generalitat de Catalunya, que es va acordar amb els sindicats majoritaris de la funció pública, CCOO i UGT, en el marc de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat (MEPAG).
 
La proposta del Govern, acceptada pels sindicats, eleva fins al màxim permès l’increment retributiu als treballadors de la Generalitat. En concret, s’aplicarà l’increment màxim de l’1,75% autoritzat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat més un 0,20% addicional.  
 
Segons es va acordar amb els sindicats, aquest 0,20% també es destinarà a increment retributiu lineal amb caràcter general. Això significa un augment proporcional, de manera que els llocs de treball que tenen una retribució inferior tindran un augment proporcionalment superior a aquells que tenen retribucions més altes.
 
Aquest increment de l’1,95% suposa una despesa total de gairebé 226 milions d’euros.
 
La situació actual de pròrroga pressupostària i la voluntat del Govern d’aplicar de manera immediata les millores en les condicions laborals i retributives dels empleats públics, han fet necessari que s’aprovessin per mitjà d’un decret llei.
 
100% de la retribució en cas de baixa laboral
 
En la línia de la recuperació de drets i condicions de treball dels servidors públics, el decret llei aprovat avui també inclou la mesura per la qual el personal de la Generalitat percebrà el 100% de les retribucions des del primer dia per incapacitat temporal. Això vol dir que cobraran el 100% del sou en cas d’estar de baixa, en tots els supòsits i des del primer dia, retornant així a la situació del 2012, abans de l’aplicació de la llei estatal de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
L’increment, en la nòmina d’octubre
 
A partir del mes d’octubre, els treballadors i treballadores públics ja percebran a la nòmina l’increment salarial de l’1,75%. La Generalitat abonarà tots els endarreriments abans de final d’any.

divendres, 21 de setembre del 2018ACORD  DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS

CATAC no ha ratificat l'acord ja que considerem que no es recuperen la totalitat de les retallades. Tot i així, l'acord és de compliment en tot el sector públic.


Per qualsevol dubte, suggeriment o queixa poseu-vos en contacte amb els vostres representats sindicals
Josep Ma Valls 675782039

Resum reunió del Comitè de Barcelona, 14/09/2018

Resultat electoral
Resultats de les eleccions sindicals del 12 de juliol de 2018. Territorial de Barcelona.

ESPECIALISTES (Participació del 69%)
                                  VOTS      REPRESENTANTS    DELEGATS

CCOO                              10                    1                    Mònica Alonso Gutiérrez 

IAC-CATAC                       8                    0


TÈCNICS (Participació del 84%)
CCOO                                19                   1                   Maite Guil Álvarez

IAC-CATAC                       40                   3                   Josep Ma Valls Tort
                                                                                      Toni Ubieto Mas
                                                                                       Núria Sànchez GómezEn base els resultats electorals es procedeix a l’elecció de càrrecs del Comitè de Barcelona.

President: Josep Ma Valls
Secretaria: Núria Sánchez
Delegats de prevenció: Mònica Alonso i Toni Ubieto
Representants a Comitè Intercentres: Maite Guil i Josep Ma Valls i com a membres convidats: Mónica Alonso, Núria Sánchez i Toni Ubieto.

Altres temes
-Treball de revisió de les propostes d’esborrany del Conveni de FC
- Anàlisi dels comentaris del departament de Territori i Sostenibilitat sobre reassignació de categories professionals en els Centres de Rehabilitació de Fauna i absorció d’altres treballadors a la territorial de Barcelona. Es comenta que en la última reunió ordinària amb la direcció, aquesta ens va informar que no han rebut cap informació en aquest sentit del DTS. Estarem atents a aquesta qüestió. 


Reunió Ordinària 05/09/2018

Informacions del Conseller Delegat

-Informa sobre la subhasta de fusta de boscos públics en la que FC col·labora en la seva organització, el 31 de juliol a Bagà.

-Informació sobre les  jornada de transferència tecnològica realitzada per l’àrea de vivers, i la preparació de les properes sobre el tema l’economia circular en el sector forestal i sobre l’ós del Pirineus (projecte Piroslife) a Barcelona. Posteriorment també se’n farà una altra a la Vall d’Aran.

-Informació sobre la inauguració de les noves instal·lacions pel programa Life del Tritó del Montseny a Torreferrussa i Pont de Suert.

-Informació sobre de les tasques  de contenció de l’espècie exòtica, granota toro, en el Delta de l’Ebre.

-Declaració de nucli zoològic del  viver de Tremp per donar legalitat a les instal·lacions de cria de cranc autòcton i aprofitant aquesta circumstància disseny i creació d’un pla d’educació ambiental.

-El Pla Estratègic es portarà a la reunió del Consell d’Administració de Forestal Catalana el proper 14 de setembre, per explicar-lo i valorar-lo. Demanem que abans de donar per tancat el Pla Estratègic de FC, SA, es porti a consideració del Comitè Intercentres en les properes reunions.

-Continua la preparació de l’acte institucional de la celebració dels 30 anys de FC, condicionat per les problemàtiques de la situació política.

-Se’ns comunica la reassignació de treballadors del Parc Natural del Delta de l’Ebre al Parc Natural dels Ports de Beseit i centre ictiològic, d’altra banda se’ns comenta la voluntat de crear una  plaça de cap de colla en el Parc Natural del Delta de l’Ebre.  Comuniquem que el procés cal fer-lo complint el conveni i l’acord dels treballadors afectats.

-El personal de la reserva de caça de Ports de Beseit tindrà una nova seu en el centre de Sanitat Vegetal de Roquetes. Es comenta per la nostra part que la divisió de responsabilitats sobre un mateix territori entre dos departaments dificulta la bona col·laboració entre els diferents grups de treball de  FC.

-La direcció ens comenta que té preparat l’assignació pressupostaria per fer front a l’augment de sou retroactiu des del gener de 2018 a l’espera de l’acord de la mesa de Funció Pública. Esperem que es faci efectiu el més aviat possible.

-Negociació de l’esborrany del conveni

Conveni col·lectiu (Normativa). Els representats dels treballadors presentem unes propostes de modificació per afegir a l’esborrany del Conveni de FC, sobre temes de la representació sindical. D’altra banda, recordem la necessitat d’una disposició addicional que ens vinculi, el màxim possible, al Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Generalitat.

Conveni col·lectiu (Condicions econòmiques). La direcció ens presenta el mètode de treball i un primer esborrany sobre les principals categories, grups i llocs de treball de l’empresa. Els indicadors proposats són: Responsabilitat, penositat/toxicitat/perillositat, disponibilitat, personal al càrrec, coordinació mitjans aliens, abast territorial i gestió pressupostaria. Aquest indicadors estaran valorats per una gradació de més a menys per cada lloc de treball.

Treballarem en aquests documents en les properes reunions ordinàries, a l’espera de tenir informació més aclaridora i concreta i poder fer una ronda de consultes als diferents col·lectius. 

La idea és que per finals d’any es tingui un primer esborrany elaborat per a la vostra valoració.

Altres

-Informem a la direcció que han arribat diferents comentaris sobre la voluntat de reassignació a una categoria superior als rehabilitadors de fauna salvatge i l’absorció d’altres treballadors per part del Departament de Territori.  L’empresa ens comunica que no hi ha hagut cap mena de comunicació per part del DTS sobre aquests temes. Com a RRTT farem un seguiment acurat sobre aquesta qüestió.POSEU-VOS EN CONTACTE AMB ELS VOSTRES REPRESENTANTS SINDICALS PER A QUALSEVOL DUBTE, SUGGERÈNCIA O QUEIXA
Josep M Valls 675782039

dilluns, 30 de juliol del 2018Resultat de les eleccions sindicals del 12 de juliol de 2018. Territorial de Barcelona.

ESPECIALISTES (Participació del 69%)

                                  VOTS      REPRESENTANTS    DELEGATS

CCOO                              10                    1                    Mònica Alonso Gutiérrez 

IAC-CATAC                       8                    0TÈCNICS (Participació del 84%) 

CCOO                                19                   1                   Maria Teresa Guil Álvarez

IAC-CATAC                       40                   3                   Josep Ma Valls Tort
                                                                                      Toni Ubieto Mas
                                                                                       Núria Sànchez Gómez


Volem agrair la nombrosa participació en les eleccions i manifestar el nostre compromís amb tots vosaltres en la defensa dels nostres drets i condicions de treball. 

A partir dels resultats de les eleccions cal configurar el nou Comitè de Barcelona que consta de 3 representants de CATAC i 2 representants de CCOO. 
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte, queixa o proposta, la vostra participació és el més important.Telèfon de contacte: 675782039 Josep Ma Vallsdimarts, 3 de juliol del 2018


ELECCIONS SINDICALS DE FORESTAL CATALANA  A BARCELONA

Ja han passat 4 anys i tornem a tenir jornada electoral, des de CATAC us volem agrair la confiança que ens vàreu donar.

Aquests anys hem intentat mantenir-vos informats, en aquest bloc, amb la publicació dels resums de totes les reunions ordinàries i altres temes puntuals. Ens hagués agradat poder fer-ho de manera presencial, però la complexitat territorial i la varietat de tasques de l’empresa ho fan molt complex.

En el bloc podeu visualitzar, mitjançant l’històric de publicacions, tots els temes tractats, les iniciatives i les queixes que hem traslladat a la direcció. Molt conscients de que hem tingut alguns èxits però també molts altres temes que no hem pogut desencallar, per això volem continuar treballant, amb el vostre suport, aquests propers anys.

Aprofitem per agrair a totes les persones que han estat a la llista de CATAC aquests últims anys i encoratjar a les noves incorporacions.LA NOSTRA  LLISTA DE CATAC  2018-2022

JOSEP Mª VALLS                                      MIQUEL SILVESTRE
TONI UBIETO                                              JULI GARCÍA
NÚRIA SÁNCHEZ               
ESTHER OLLÉ
MERI RUIZ
ANNA OLMO
ANGEL SUCH
DAVID ELIÈ
FINA SEGURA
ELI TORRENTS

VOTACIONS 12 de juliol de 2018
-Seu Planter de la Pobla de Lillet: de 8h a 12 h
-Seu de Torreferrussa: de 8h  a 13 h
-Seu Serveis Centrals de Barcelona: de 8h a 14 h


VOT PER CORREU
1-Enviar  un correu electrònic a l’àrea de Recursos humans de FC,SA.

2-RRHH, farà arribar les paperetes dels diferents sindicats que es presenten a les eleccions.

3-Un cop rebudes les paperetes electorals, cal anar a correus i enviar una carta certificada adreçada a Forestal Catalana SA, Carrer del Torrent de l'Olla, 218-220, 08012 Barcelona. Dins la carta hi ha d’anar la fotocopia del DNI i un sobre tancat amb el vot.SERIA BO QUE COMPARTISSIU AQUESTA INFORMACIÓ AMB ELS COMPANYS QUE NO REBEN LA INFORMACIÓ D’AQUEST  BLOC DE CATAC

ELS PROPER DIES ÚS FAREM ARRIBAR MÉS INFORMACIÓ

divendres, 25 de maig del 2018


REUNIÓ ORDINÀRIA 17/05/2018

El Conseller Delegat en informa de les següents qüestions:

-La propera celebració de la jornada de transferència tecnològica: “La planta forestal per a reforestacions i/o plantacions productives”, a Sant Feliu de Buixalleu, dimecres 30 de maig de 2018, oberta a la participació per a tots els treballadors de FC.

-El bon resultat de la celebració de la Festa de l'Arbre a Bellver de Cerdanya amb col·laboració de la colla forestal de FC i la participació també d’escoles de municipis francesos.

-Pla Estratègic de FC, SA. Després de la ronda d’entrevistes i reunions de grup, en les que han participat nombrosos treballadors de l’empresa, el gabinet encarregat de l’estudi està preparant unes primeres  conclusions. Un cop estigui el primer document es tornarà a fer una valoració per si cal corregir o adaptar quelcom. Llavors, es continuarà el pla estratègic treballant aspectes més operatius en col·laboració amb els DARP i DTES,  finalment, ha de passar per la validació del Consell d’Administració, que té la següent composició:

President: Sr. David Mascort Subiranas. -Vocals: Sra. Montserrat Barniol Carcasona, representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sr. Ferran Miralles Sabadell, representant del Departament de Territori i Sostenibilitat. Sra. Àngels Canals Vila, representant del Departament de Governació i RelacionsInstitucionals.Sr. Juli Gendrau Farguell, representant del Departament d’Interior. -Conseller Delegat: Sr. Gabriel Esquius Fuentes. -Secretària: Sra. Immaculada Puigmulè i Recasens.

Esperem que el Pla Estratègic sigui una bona eina per la millora de FC, SA i poder disposar d’un pla de futur i un bon camí a seguir per l’empresa i  fer un pas endavant en la millora dels serveis i tasques que realitzem.

-Entre les dues reunions ordinàries, s’han celebrat diferents trobades per treballar el contingut del I Conveni de Forestal Catalana.  Sobre la taula tenim un esborrany força enllestit amb tot el que fa referència a la normes, drets i deures. Des de les seccions sindicals,  la nostra principal tasca es basa en la defensa i millora de tots els drets  que gaudim en l’actualitat. Pel que fa a la part de categories, sous i complements, restem a l’espera d’una primera proposta per part de l’empresa, que està fent una revaloració dels diferents llocs de treball i categories.  Soms conscients de la lentitud del procés, però d’una banda depenem del nivell de voluntat i implicació de l’empresa per a la redacció de les propostes,  i d’altra banda, ens cal ser curosos i prudents per la nostra part, ja que el més important és aconseguir un conveni que millori les actuals condicions de treball. Desitgem poder presentar-vos, tant aviat com puguem, un bon esborrany per a la vostra valoració i aprovació. Cal recordar que la llei d’estabilitat pressupostària continua vigent i és un gran llast per a poder negociar increments de plantilla i de sous, desitgem que a curt termini es derogui i puguem retornar al normal funcionament del sector públic i poder assolir les millores que ens calen. Cal que ens feu arribar qualsevol idea o suggeriment per a poder-ho incorporar.

-L’empresa ens va presentar una proposta de millora de condicions laborals d’alguns llocs de treball reivindicats des de fa temps. Tot i ser conscients de que seria molt més just que aquestes millores arribessin a tots els llocs de treball i col·lectius que es troben  valorats de forma insuficient, es va considerat que era millor aprovar la proposta presentada i avançar, de mica en mica, en la mesura que la llei d’estabilitat pressupostària ho permeti.

-El Comitè de Prevenció de Riscos Laborals, realitza les seves reunions de forma periòdica: -En aquest moment, està treballant en la revisió i actualització del Pla de Prevenció de FC i adequar-lo a les noves normatives i a la necessària implementació de la cultura de la seguretat i salut a tots els nivells i tasques, per poder ser una empresa de referència en aquest àmbit. -El seguiment, la qualitat, la ràpida reposició i la millora dels EPIS és una altra important línia de treball. -Com també la pressió constant davant la necessària adequació de molts centres de treball. Cal destacar la bonificació obtinguda a nivell d’empresa, en base al Reial Decret 231/2017, per la baixa  sinistralitat de FC en el 2017, tal i com desitgem que sigui cada any. Felicitats a tots!

-El més de juliol ja toca fer les eleccions dels representants dels treballadors a la província de Barcelona. Els anys passen ràpid. La feina feta és molta, amb alguns encerts i de segur que també amb errors,  conscients de que tot és podria haver fet molt millor, més ràpid... També hem intentat una millora en la comunicació, sindicat vers treballadors, mitjançant aquests bloc, que segurament per a molts de vosaltres, deu haver estat insuficient. La diversificació territorial i de tasques de l’empresa és una de les problemàtiques que trobem en la representació  i en la comunicació. Saber les problemàtiques concretes de cada unitat és complex sense les vostres aportacions. Per tant, seria bo, que cada àmbit de treball pogués tenir una representació sindical. L’oficina de projectes, colla de control de plagues, els tècnics i administratius de les diferents direccions generals i conselleries, el centre de rehabilitació de fauna salvatge i el de cria de perdius, els fluvials, la pesca marítima, el GEPIF, els treballadors del Parc Natural de Montserrat, els vivers, les brigades forestals, els treballadors d’administració, finances i recursos humans, etc. Us animen a involucrar-vos amb nosaltres, només cal que ens ho feu saber.


CATAC Barcelona, Josep Ma Valls. Tel: 675782039 

dilluns, 12 de març del 2018Us faig arribar el CATACRAC sobre l'acord signat a Madrid sobre ocupació i condicions de treball
dimecres, 7 de març del 2018

Recordeu que demà és el dia de VAGA GENERAL

Cal comunicar a l'empresa, o al vostre superior,  entre demà i divendres si heu fet ús del dret de vaga. També cal dir si la voleu fer el dia sencer o unes hores concretes, ja que es descomptarà del sou, el dia sencer o proporcionalment a les hores realitzades.Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya
Intersindical Alternativa de Catalunya

CATACRAC Núm. 6

VAGA FEMINISTA (8 de març)

El passat 25 de gener, el Consell Nacional de la IAC va decidir convocar vaga general de 24 hores el 8 de març. Amb aquesta decisió ens vam reafirmar en la necessitat d’acompanyar el moviment feminista en una convocatòria de vaga general, que se suma a la campanya per la Vaga Internacional de Dones, impulsada ja el 2017 pel moviment feminista de països com l’Argentina, Mèxic, Itàlia o els Estats Units.

Aquest 2018 la campanya arriba amb més força, ja que incideix en més de 50 països i en tots els àmbits (consum, cures, estudiantil o laboral).
Des de la IAC fem una crida a tot el personal treballador, homes i dones, perquè se sumi a la vaga general.

Amb aquesta vaga general volem denunciar:
- La situació laboral de desigualtat en què es troben les dones (bretxa salarial, accés a càrrecs directius, desigualtat en les pensions...)
- La barrera que suposa per a les dones, en tant no canviïn els rols socials, atendre càrregues familiars com ara tenir cura dels fills o de persones grans, pel que fa, entre altres, a la promoció, el salari o la pensió
- La manca d'una normativa eficient contra l'assetjament en l'àmbit laboral
- La inexistència d'una veritable normativa de conciliació
- La precarietat laboral per raó de gènere

Per citar només la situació a l'ATC, podem dir que d'uns 16 càrrecs (nivells 30 més president i director) que hi ha a l'organigrama, només hi ha dues dones quan, en l'estructura de personal de l'ATC, les dones superen àmpliament el 60% i, per tant, en condicions de relativa igualtat, aquell percentatge hauria de ser semblant al de dones que són alts càrrecs.
Març 2018

GENERALITAT DE CATALUNYA
www.catac.cat sindicat@catac.cat Tel. 933173151

Calen nous models adreçats a trencar amb els rols socials vigents perpetuadors de situacions de manifesta injustícia i discriminació.

Des de la IAC apostem per un sindicalisme alternatiu vinculat als moviments socials i implicat en l'eradicació de qualsevol tipus de violència i discriminació. Cada dia és 8 de març. Cal forçar un canvi normatiu que prepari un canvi social i unes condicions laborals respectuoses amb el principi d'igualtat.

QUAN LA INJUSTÍCIA ÉS LLEI,
REBEL.LAR-SE ÉS UN DEUREdijous, 1 de febrer del 2018

REUNIÓ ORDINÀRIA 24/01/2018

El Conseller Delegat ens informa dels següents temes:

-Aquest any l’empresa es farà càrrec d’una nova encomana: La gestió dels arbres monumentals de Catalunya. Creiem que, d’una banda és una tasca molt adient pel nostre perfil professional, i per altre banda l’encomana és basa en una gestió complerta i no en el suport puntual a tasques concretes, pel que no podem fer més que mostrar tot el nostre suport.

-Les tasques per a la reobertura de les activitats al viver de Sant Ramon a Tarragona van en bon camí, d’aquesta manera l’Àrea de Vivers augmenta la seva producció i la presència de l’empresa en el territori. El que trobem molt encertat.

-Seguint la línia oberta el darrer any, Per aquest proper s’estan preparant per part de  FC quatre jornades de transferència tecnològica: -Planta forestal per a reforestacions. -Del bosc a la caldera, un model d’economia circular.  -Situació actual del programa Pyroslife. – La gestió dels gossos en la protecció dels ramats.  Anirem informat a mesura que es vagin concretant i esperem que els temes siguin del vostre interès.

-És continuarà i millorarà el pla de comunicació interna, mitjançant  un augment de dedicació de per part de personal de l’empresa. Recolzem aquesta tasca que millora el coneixement de les nostres activitats entre diferents unitats i territoris.

-Aquest propers dies comencen les entrevistes i treballs, per part d’una empresa externa, per a poder definir un “Marc Estratègic” de FC per als propers anys. Aquest treball disposa de tot el nostre suport.  Encoratgem a els treballadors que participin en aquest projecte a ser el màxim de veraços en les seves respostes i opinions, ja que a patir del coneixement de  la pluralitat de realitats de l’empresa pot sortir un bon resultat.

-El centre de Recuperació de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà,  continua amb normalitat aquests proper any. Manifestem que cal que aquest centre de referència consolidi la normalitat, per sempre i  a curt termini.

-És realitza la contractació d’una colla de 5 persones a la territorial de Girona i 2 persones al Parc de Montserrat, per a realitzar tasques temporals i extraordinàries. Les tasques d’aquestes característiques són les úniques que permeten una incorporació de nous treballadors a l’empresa, fins que no es derogui la Llei d’estabilitat pressupostària. Aquesta llei suposa un gran greuge pel funcionament normal de FC. CATAC, CCOO  i la resta de sindicats continuen treballant per a la seva derogació en els seus àmbits de representació política.

-La preparació de la celebració del 30 aniversari de FC està en marxa.

La Cap de l’Àrea d’Economia i Finances ens informa:

-El tancament econòmic de l’exercici 2017 presenta uns comptes equilibrats i sense masses desviacions pressupostàries, un cop presentats i validats pel Consell d’Administració es publicitaran les dades concretes.

-Ens comuniquen que les encomanes, Ens comuniquen que les encomanes, d’Agricultura i Territori, pel exercici 2018 ja estan signades  i per tant no hi ha cap entrebanc per a la continuïtat de les feines a realitzar.

Altres temes:

-Tornem a recordar la urgent necessitat de la substitució del material informàtic i de comunicacions obsolet, per al benestar dels treballadors i de la productivitat de l’empresa.

-CATAC, en la mesa de Negociacions del Sector Públic va pactar una  revisió de les contractacions realitzades en les Empreses Públiques des de l’aparició de l’ATRI. Les empreses han de presentar la documentació relativa a tot aquest procés. Estem convençuts que la Mesa de Contractació de FC,  formada per l’empresa i els sindicats, ha realitzat una molt bona tasca en aquests sentit. D’altra banda, també es proposa l’accés a les ofertes de treball de l’ATRI per part dels nostres treballadors.


-Demanem que en la propera reunió puguem avançar amb la redacció de l’esborrany del Primer Conveni de FC i de la RLT. La RLT de l’empresa es troba molt desfasada i és font de nombrosa problemàtica.