divendres, 21 de setembre del 2018


Reunió Ordinària 05/09/2018

Informacions del Conseller Delegat

-Informa sobre la subhasta de fusta de boscos públics en la que FC col·labora en la seva organització, el 31 de juliol a Bagà.

-Informació sobre les  jornada de transferència tecnològica realitzada per l’àrea de vivers, i la preparació de les properes sobre el tema l’economia circular en el sector forestal i sobre l’ós del Pirineus (projecte Piroslife) a Barcelona. Posteriorment també se’n farà una altra a la Vall d’Aran.

-Informació sobre la inauguració de les noves instal·lacions pel programa Life del Tritó del Montseny a Torreferrussa i Pont de Suert.

-Informació sobre de les tasques  de contenció de l’espècie exòtica, granota toro, en el Delta de l’Ebre.

-Declaració de nucli zoològic del  viver de Tremp per donar legalitat a les instal·lacions de cria de cranc autòcton i aprofitant aquesta circumstància disseny i creació d’un pla d’educació ambiental.

-El Pla Estratègic es portarà a la reunió del Consell d’Administració de Forestal Catalana el proper 14 de setembre, per explicar-lo i valorar-lo. Demanem que abans de donar per tancat el Pla Estratègic de FC, SA, es porti a consideració del Comitè Intercentres en les properes reunions.

-Continua la preparació de l’acte institucional de la celebració dels 30 anys de FC, condicionat per les problemàtiques de la situació política.

-Se’ns comunica la reassignació de treballadors del Parc Natural del Delta de l’Ebre al Parc Natural dels Ports de Beseit i centre ictiològic, d’altra banda se’ns comenta la voluntat de crear una  plaça de cap de colla en el Parc Natural del Delta de l’Ebre.  Comuniquem que el procés cal fer-lo complint el conveni i l’acord dels treballadors afectats.

-El personal de la reserva de caça de Ports de Beseit tindrà una nova seu en el centre de Sanitat Vegetal de Roquetes. Es comenta per la nostra part que la divisió de responsabilitats sobre un mateix territori entre dos departaments dificulta la bona col·laboració entre els diferents grups de treball de  FC.

-La direcció ens comenta que té preparat l’assignació pressupostaria per fer front a l’augment de sou retroactiu des del gener de 2018 a l’espera de l’acord de la mesa de Funció Pública. Esperem que es faci efectiu el més aviat possible.

-Negociació de l’esborrany del conveni

Conveni col·lectiu (Normativa). Els representats dels treballadors presentem unes propostes de modificació per afegir a l’esborrany del Conveni de FC, sobre temes de la representació sindical. D’altra banda, recordem la necessitat d’una disposició addicional que ens vinculi, el màxim possible, al Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Generalitat.

Conveni col·lectiu (Condicions econòmiques). La direcció ens presenta el mètode de treball i un primer esborrany sobre les principals categories, grups i llocs de treball de l’empresa. Els indicadors proposats són: Responsabilitat, penositat/toxicitat/perillositat, disponibilitat, personal al càrrec, coordinació mitjans aliens, abast territorial i gestió pressupostaria. Aquest indicadors estaran valorats per una gradació de més a menys per cada lloc de treball.

Treballarem en aquests documents en les properes reunions ordinàries, a l’espera de tenir informació més aclaridora i concreta i poder fer una ronda de consultes als diferents col·lectius. 

La idea és que per finals d’any es tingui un primer esborrany elaborat per a la vostra valoració.

Altres

-Informem a la direcció que han arribat diferents comentaris sobre la voluntat de reassignació a una categoria superior als rehabilitadors de fauna salvatge i l’absorció d’altres treballadors per part del Departament de Territori.  L’empresa ens comunica que no hi ha hagut cap mena de comunicació per part del DTS sobre aquests temes. Com a RRTT farem un seguiment acurat sobre aquesta qüestió.POSEU-VOS EN CONTACTE AMB ELS VOSTRES REPRESENTANTS SINDICALS PER A QUALSEVOL DUBTE, SUGGERÈNCIA O QUEIXA
Josep M Valls 675782039

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada