dimarts, 11 d’abril del 2017

Reunió ordinària 07/04/2017

La direcció ens comunica:

-El Departament d'Agricultura va organitzar una setmana per la celebració del Dia Internacional dels Boscos. Forestal Catalana va organitzar una de les sortides al Centre de Treball de Tremp on es van visualitzar diferents tasques: D’una banda, en l’àmbit de la millora de la biodiversitat com la producció de planta autòctona de procedència garantida i la construcció d’unes instal·lacions per a la cria de cranc autòcton.  I d’altra banda,  les tasques en la millora de la producció forestal, des de la gestió del bosc, la classificació a bosc  dels productes forestals i la producció d’estella, resultat de la gestió sostenible dels boscos públics.

-La bona rebuda de les activitats de transferència tecnològica en les jornades realitzades fins al moment: Programa de recuperació del tritó i de seguiment de fauna (cybertracker).

-Forestal Catalana SA, enguany celebra el 30 aniversari de la seva creació. L’empresa demana col·laboració dels treballadors per aportar idees per a aquesta celebració, la idea de partida és  un acte festiu adreçat i organitzat pels treballadors. Des de la representació dels treballadors  manifestem el nostre suport a aquesta iniciativa.

-La comissió de retribucions i salaris de la Generalitat, continua donant compliment a la Llei d’estabilitat pressupostaria sense concessions. Els impediments per a la contractació de noves places estructurals, necessàries i ja pressupostades per Agricultura i Territori, perjudica greument la nostra empresa i els serveis que donem. D’altra banda, s’ha permès alguna contractació temporal en l’àmbit de la recuperació de fauna salvatge en els Aiguamolls de l’Empordà i el reforç de les reserves de caça en el Parc de l’Alt Pirineu. En ambdós casos permeten la continuïtat temporal dels treballadors que han anat prestant aquest servei. Una part de les tasques de manteniment dels parcs, s’haurà de realitzar mitjançant altres empreses però sota la direcció de FC.

Cal comentar que hem rebut la resposta de les cartes adreçades a la Consellera d’Agricultura i el Conseller d’Economia i Finances, sobre els greu perjudicis de les decisions de la comissió de retribucions per  a la nostra empresa i treballadors, el compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària, és la gran excusa o impediment que ens comuniquen els diferents consellers.

-El Conseller Delegat ens comunica la seva voluntat de disposar d'un Pla estratègic de futur, amb el consens dels treballadors, per al reforçament de la marca i serveis de FC. Des de la representació dels treballadors  manifestem el nostre suport a aquesta iniciativa.

Altres informacions:

-La negociació de la proposta de Conveni propi de FC, SA va per bon camí, en aquesta reunió l’empresa ens ha fet arribar una proposta sobre el règim disciplinari que estudiarem i donarem resposta en la propera trobada del dia 24/04/17. Recordeu que sempre treballem per mantenir o millorar la nostra situació actual. També mantenir, en el futur, la nostra vinculació  amb el Conveni del Personal Laboral, que ha de ser el nostre conveni de referència, amb la inclusió de les particularitats de la nostra empresa.

-Es comenta, en la reunió, la disposició que apareix a la Llei d’acompanyament del pressupost de la Generalitat on surt redactat que cal tornar les places perdudes en l’ERO a Forestal Catalana SA.
“3. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de disposar la partida necessària per a revertir els acomiadaments de l'ERO de Forestal Catalana SA, i mantenir els llocs de treball dels centres de recuperació de fauna salvatge del delta de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre.
4. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de disposar la partida necessària per a mantenir els llocs de treball associats a Forestal Catalana, SA, dels espais naturals amb diferents figures de protecció, com el Parc Natural dels Ports a Roquetes i a Horta de Sant Joan a les comarques del Baix Ebre i la Terra Alta, a les Terres de l'Ebre.
5. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de disposar la partida necessària per a recuperar els llocs de treball associats a Forestal Catalana, SA, dels espais naturals amb diferents figures de protecció com el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet a l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà), el del Parc Natural de la Serra del Montsant a Margalef i la Morera del Montsant (Priorat) a la demarcació de Tarragona.”

l els rumors, de la possible creació d’una Agència del Patrimoni Natural. Per la nostra part farem un seguiment intens d’aquestes disposicions i rumors i us anirem informant, si algú de vosaltres té més informació que ens la faci arribar.

-Els representants de CATAC continuem assistint i pressionant en les reunions d’aquest sindicat, conjuntament amb la resta d’Empreses Públiques de la Generalitat de Catalunya, per defensar els interessos conjunts que ens afecten (Conveni, retorn de pagues, fons socials, comissió de retribucions...) que podeu anar visualitzant en els diferents fulls informatius “els CATACRACS” que ens arriben en periodicitat. Recordem que des del bloc tfccatac.blogspot.com/ també els podreu consultar.

-Recordeu als companys que els anys 2013 i 2014 estaven treballant a l’empresa i en l’actualitat  no treballen amb nosaltres, que cal posar-se en contacte amb RRHH per poder fer efectiu el cobrament de les pagues extres.

-Pel cobrament en la propera nòmina del 34% de la paga del 2012, els companys que aquell any estaven treballant a l’empresa i en l’actualitat  no treballen amb nosaltres,  si ja van cobrar el 2011 la primera part de la paga del 2012, el pagament serà automàtic i no cal tornar-ho a demanar. Cal posar-se en contacte amb l’Àrea de RRHH si s’han variat les dades bancàries.


Pel que necessiteu Tel: 675782039 Josep Ma Valls Tort

dimarts, 4 d’abril del 2017

Comunicat 4 d’abril de 2017

Bones a tots,

Veureu que en la nòmina del mes de març donant compliment a la Sentència del Tribunal Suprem 960/2016, de 16 de  novembre de 2016, es va fer efectiu l’abonament de la part meritada del període de la paga extra de 2013 i 2014. Les quanties abonades corresponen a un 16,67% de la paga extraordinària de 2013 i a un 8,33% de la paga extraordinària del 2014, o la part que en proporció correspongui pel temps treballat.

En la propera nòmina del mes d’abril, està previst el pagament del 30%  de la paga extra del 2012 i restarà per cobrar l’última part d’aquesta el proper any 2018.

Recordeu als companys que en aquelles dates treballaven a l’empresa i ara ja no, que es posin en contacte amb l’Àrea de recursos humans per tal d’iniciar el tràmit de cobrament.

Qualsevol dubte,


Tel: 675782039 Josep Ma Valls,