dimecres, 1 d’abril del 2015

REUNIONS 25/03/2015

El pressupost del 2015 de FC, SA és lleugerament inferior al del 2014, la direcció treballa per concretar nous encàrrecs, per poder mantenir i millorar el volum d’activitat de l’empresa. 

Treballadors de les Reserves Nacionals de Caça. Els contracte d’obra i serveis al que estaven adherits s’acaba en breu, l’empresa espera poder donar continuïtat a aquests servei.

Les colles dels Ports, Tarragona, cargol poma i fluvials de Girona i Alt Pirineu, han sofert una reorganització funcional per motius econòmics i productius. Des del Comitè Intercentres manifestem, que en casos determinats, es produeix un canvi de les condicions de treball desfavorables pels treballadors i que cal evitar aquestes situacions. Per tant, ens posem a disposició de les persones afectades per recolzar les seves demandes. D’altra banda, proposa que aquesta polivalència de funcions del grup D, es vegi reconeguda, amb un just complement salarial.

Com veureu, els 14 dies,  la part meritada de la paga extra del 2012, no s’ha ingressat en la última nòmina. L’empresa resta a l’espera, del dictamen dels seus assessors laborals, per si han d’aplicar l’Acord del Govern amb el sector públic i pagar el 24% o 44 dies. La resta d’empreses públiques així ho faran. Esperem que s’aclareixi aviat la situació i recuperem aquesta part de la paga.   Tot i que el pagament es pot fer en tot el període 2015 l’empresa ens comunica que ho farà tant aviat com pugui.

L’Àrea de Recursos Humans, ens fa la presentació del pla de formació per aquest 2015, en breu faran arribar la proposta a cada treballador. D’altra banda comenten el gran nombre de no presentats en cursos demanats pels treballadors, aquest fet causa nombroses problemàtiques amb els centres de formació. Recordem que cal avisar-los amb temps quan no hi pugem assistir. En els qüestionaris que es repartiran a la finalització dels cursos i haurà un apartat per fer noves propostes de formació. La formació, de 40 h. anuals, és un dret dels treballadors, cal que l’aprofitem.  

L’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals, ens informa dels resultats de l’exercici anterior, Les incidències, accidents i malalties laborals es troben dins de percentatges baixos. Cal destacar els  sobre esforços  com la causa que provoca més incidents. També ens informen del seguiment del Pla de Formació de Riscos Laborals, la formació obligatòria de riscos cobreix a tota la plantilla i que la formació  específica i complementària, a curt termini, arribarà a tothom.  Ens presenten un nou EPI, ulleres de sol, pels treballadors que realitzen la seva tasca en llocs de neu i aigua.  


El Comitè Intercentres presenta una proposta de resolució de conflictes per millorar les relacions dins dels diferents grups de treball, detectar i evitar problemàtiques en aquest camp. Tant la Direcció com l’Àrea de Riscos Laborals, l’accepten de bon grat i ens comuniquen que ho treballaran i que en breu  faran una proposta de integració del pla i formació obligatòria dins l’empresa. D’altra banda, es recorda que cal tenir actualitzat el llistat de deficiències dels centres i maquinària i el calendari executiu per a la seva adequació. També que cal integrar  el Pla de Prevenció dins de tota l’estructura de l’empresa.  Es parlen els casos específics de la titulació de guardes de reserva on l’empresa manifesta que es realitzarà una formació substitutòria i de la titulació per a la conducció de barques a l’Ebre on manifesten que en breu tindran una proposta.