divendres, 21 de setembre del 2018ACORD  DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS

CATAC no ha ratificat l'acord ja que considerem que no es recuperen la totalitat de les retallades. Tot i així, l'acord és de compliment en tot el sector públic.


Per qualsevol dubte, suggeriment o queixa poseu-vos en contacte amb els vostres representats sindicals
Josep Ma Valls 675782039

Resum reunió del Comitè de Barcelona, 14/09/2018

Resultat electoral
Resultats de les eleccions sindicals del 12 de juliol de 2018. Territorial de Barcelona.

ESPECIALISTES (Participació del 69%)
                                  VOTS      REPRESENTANTS    DELEGATS

CCOO                              10                    1                    Mònica Alonso Gutiérrez 

IAC-CATAC                       8                    0


TÈCNICS (Participació del 84%)
CCOO                                19                   1                   Maite Guil Álvarez

IAC-CATAC                       40                   3                   Josep Ma Valls Tort
                                                                                      Toni Ubieto Mas
                                                                                       Núria Sànchez GómezEn base els resultats electorals es procedeix a l’elecció de càrrecs del Comitè de Barcelona.

President: Josep Ma Valls
Secretaria: Núria Sánchez
Delegats de prevenció: Mònica Alonso i Toni Ubieto
Representants a Comitè Intercentres: Maite Guil i Josep Ma Valls i com a membres convidats: Mónica Alonso, Núria Sánchez i Toni Ubieto.

Altres temes
-Treball de revisió de les propostes d’esborrany del Conveni de FC
- Anàlisi dels comentaris del departament de Territori i Sostenibilitat sobre reassignació de categories professionals en els Centres de Rehabilitació de Fauna i absorció d’altres treballadors a la territorial de Barcelona. Es comenta que en la última reunió ordinària amb la direcció, aquesta ens va informar que no han rebut cap informació en aquest sentit del DTS. Estarem atents a aquesta qüestió. 


Reunió Ordinària 05/09/2018

Informacions del Conseller Delegat

-Informa sobre la subhasta de fusta de boscos públics en la que FC col·labora en la seva organització, el 31 de juliol a Bagà.

-Informació sobre les  jornada de transferència tecnològica realitzada per l’àrea de vivers, i la preparació de les properes sobre el tema l’economia circular en el sector forestal i sobre l’ós del Pirineus (projecte Piroslife) a Barcelona. Posteriorment també se’n farà una altra a la Vall d’Aran.

-Informació sobre la inauguració de les noves instal·lacions pel programa Life del Tritó del Montseny a Torreferrussa i Pont de Suert.

-Informació sobre de les tasques  de contenció de l’espècie exòtica, granota toro, en el Delta de l’Ebre.

-Declaració de nucli zoològic del  viver de Tremp per donar legalitat a les instal·lacions de cria de cranc autòcton i aprofitant aquesta circumstància disseny i creació d’un pla d’educació ambiental.

-El Pla Estratègic es portarà a la reunió del Consell d’Administració de Forestal Catalana el proper 14 de setembre, per explicar-lo i valorar-lo. Demanem que abans de donar per tancat el Pla Estratègic de FC, SA, es porti a consideració del Comitè Intercentres en les properes reunions.

-Continua la preparació de l’acte institucional de la celebració dels 30 anys de FC, condicionat per les problemàtiques de la situació política.

-Se’ns comunica la reassignació de treballadors del Parc Natural del Delta de l’Ebre al Parc Natural dels Ports de Beseit i centre ictiològic, d’altra banda se’ns comenta la voluntat de crear una  plaça de cap de colla en el Parc Natural del Delta de l’Ebre.  Comuniquem que el procés cal fer-lo complint el conveni i l’acord dels treballadors afectats.

-El personal de la reserva de caça de Ports de Beseit tindrà una nova seu en el centre de Sanitat Vegetal de Roquetes. Es comenta per la nostra part que la divisió de responsabilitats sobre un mateix territori entre dos departaments dificulta la bona col·laboració entre els diferents grups de treball de  FC.

-La direcció ens comenta que té preparat l’assignació pressupostaria per fer front a l’augment de sou retroactiu des del gener de 2018 a l’espera de l’acord de la mesa de Funció Pública. Esperem que es faci efectiu el més aviat possible.

-Negociació de l’esborrany del conveni

Conveni col·lectiu (Normativa). Els representats dels treballadors presentem unes propostes de modificació per afegir a l’esborrany del Conveni de FC, sobre temes de la representació sindical. D’altra banda, recordem la necessitat d’una disposició addicional que ens vinculi, el màxim possible, al Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Generalitat.

Conveni col·lectiu (Condicions econòmiques). La direcció ens presenta el mètode de treball i un primer esborrany sobre les principals categories, grups i llocs de treball de l’empresa. Els indicadors proposats són: Responsabilitat, penositat/toxicitat/perillositat, disponibilitat, personal al càrrec, coordinació mitjans aliens, abast territorial i gestió pressupostaria. Aquest indicadors estaran valorats per una gradació de més a menys per cada lloc de treball.

Treballarem en aquests documents en les properes reunions ordinàries, a l’espera de tenir informació més aclaridora i concreta i poder fer una ronda de consultes als diferents col·lectius. 

La idea és que per finals d’any es tingui un primer esborrany elaborat per a la vostra valoració.

Altres

-Informem a la direcció que han arribat diferents comentaris sobre la voluntat de reassignació a una categoria superior als rehabilitadors de fauna salvatge i l’absorció d’altres treballadors per part del Departament de Territori.  L’empresa ens comunica que no hi ha hagut cap mena de comunicació per part del DTS sobre aquests temes. Com a RRTT farem un seguiment acurat sobre aquesta qüestió.POSEU-VOS EN CONTACTE AMB ELS VOSTRES REPRESENTANTS SINDICALS PER A QUALSEVOL DUBTE, SUGGERÈNCIA O QUEIXA
Josep M Valls 675782039