dimecres, 31 d’agost del 2016

Us fem arribar la carta adreçada al Vicepresident i Conseller d'Economia i Finances, Consellera d'Agricultura i Conseller de TerritoriAdreçat a:

Sr. Oriol Jonqueres. Vicepresident de la Generalitat de Catalunya i Conseller d’Economia i Finances.

Exposem:

Forestal Catalana SA, és una empresa pública que treballa en projectes i obres que es realitzen en el medi natural. Com a mitjà propi de l’Administració els encàrrecs ens arriben principalment de la Conselleria d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.

A part de les tasques que es realitzen amb el personal fix de l’empresa, en temporades concretes cal contractar puntualment a treballadors per atendre encomanes que responen a necessitats de tipus tècnic i/o social. Aquest any ens hem trobat amb una greu paradoxa. Les conselleries han disposat les partides pressupostàries per a que es duguessin a terme aquestes actuacions, però Forestal Catalana no ha pogut atendre els encàrrecs perquè la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Departament d’Economia ens impedeix aquestes contractacions. Aquesta comissió argumenta  que són encàrrecs recurrents (és lògic perquè són temporals cada any) i que s’hauria de contemplar com a un increment de plantilla i per tant de la massa salarial, la qual cosa d’acord amb les directrius actuals de la Generalitat tampoc es pot fer.

Això ha passat en casos diversos. Un dels casos més greus  és el suport que donàvem aquests  últims anys a les Reserves de Caça, del  Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació. 8 dels nostres treballadors, tècnics, administratius i guardes de reserva, no han pogut reincorporar-se a la seva tasca i, per tant no s’han pogut dur a terme les feines necessàries.

Un altre cas ha estat no poder oferir els serveis de manteniment, gestió i informació dels Parcs Naturals del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Llocs de treball  en municipis d’alta muntanya i en zones rurals, difícils de substituir.

Entenem que la Generalitat de Catalunya també restarà perjudicada a nivell d’ingressos, serveis i imatge.

Aquesta impossibilitat de contractació de FC,SA, tot i disposar del pressupost necessari per part de les Conselleries, afecta de forma molt greu als nostres treballadors, a la mateixa Generalitat i en la cura del medi natural.

Sol·licitem:

Per tant, demanem que FC, SA pugui ampliar la seva plantilla quan es disposa del pressupost necessari i que la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal faci possible aquestes contractacions.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte,COMITÈ INTERCENTRES DE FORESTAL CATALANA SA