divendres, 25 de maig del 2018


REUNIÓ ORDINÀRIA 17/05/2018

El Conseller Delegat en informa de les següents qüestions:

-La propera celebració de la jornada de transferència tecnològica: “La planta forestal per a reforestacions i/o plantacions productives”, a Sant Feliu de Buixalleu, dimecres 30 de maig de 2018, oberta a la participació per a tots els treballadors de FC.

-El bon resultat de la celebració de la Festa de l'Arbre a Bellver de Cerdanya amb col·laboració de la colla forestal de FC i la participació també d’escoles de municipis francesos.

-Pla Estratègic de FC, SA. Després de la ronda d’entrevistes i reunions de grup, en les que han participat nombrosos treballadors de l’empresa, el gabinet encarregat de l’estudi està preparant unes primeres  conclusions. Un cop estigui el primer document es tornarà a fer una valoració per si cal corregir o adaptar quelcom. Llavors, es continuarà el pla estratègic treballant aspectes més operatius en col·laboració amb els DARP i DTES,  finalment, ha de passar per la validació del Consell d’Administració, que té la següent composició:

President: Sr. David Mascort Subiranas. -Vocals: Sra. Montserrat Barniol Carcasona, representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sr. Ferran Miralles Sabadell, representant del Departament de Territori i Sostenibilitat. Sra. Àngels Canals Vila, representant del Departament de Governació i RelacionsInstitucionals.Sr. Juli Gendrau Farguell, representant del Departament d’Interior. -Conseller Delegat: Sr. Gabriel Esquius Fuentes. -Secretària: Sra. Immaculada Puigmulè i Recasens.

Esperem que el Pla Estratègic sigui una bona eina per la millora de FC, SA i poder disposar d’un pla de futur i un bon camí a seguir per l’empresa i  fer un pas endavant en la millora dels serveis i tasques que realitzem.

-Entre les dues reunions ordinàries, s’han celebrat diferents trobades per treballar el contingut del I Conveni de Forestal Catalana.  Sobre la taula tenim un esborrany força enllestit amb tot el que fa referència a la normes, drets i deures. Des de les seccions sindicals,  la nostra principal tasca es basa en la defensa i millora de tots els drets  que gaudim en l’actualitat. Pel que fa a la part de categories, sous i complements, restem a l’espera d’una primera proposta per part de l’empresa, que està fent una revaloració dels diferents llocs de treball i categories.  Soms conscients de la lentitud del procés, però d’una banda depenem del nivell de voluntat i implicació de l’empresa per a la redacció de les propostes,  i d’altra banda, ens cal ser curosos i prudents per la nostra part, ja que el més important és aconseguir un conveni que millori les actuals condicions de treball. Desitgem poder presentar-vos, tant aviat com puguem, un bon esborrany per a la vostra valoració i aprovació. Cal recordar que la llei d’estabilitat pressupostària continua vigent i és un gran llast per a poder negociar increments de plantilla i de sous, desitgem que a curt termini es derogui i puguem retornar al normal funcionament del sector públic i poder assolir les millores que ens calen. Cal que ens feu arribar qualsevol idea o suggeriment per a poder-ho incorporar.

-L’empresa ens va presentar una proposta de millora de condicions laborals d’alguns llocs de treball reivindicats des de fa temps. Tot i ser conscients de que seria molt més just que aquestes millores arribessin a tots els llocs de treball i col·lectius que es troben  valorats de forma insuficient, es va considerat que era millor aprovar la proposta presentada i avançar, de mica en mica, en la mesura que la llei d’estabilitat pressupostària ho permeti.

-El Comitè de Prevenció de Riscos Laborals, realitza les seves reunions de forma periòdica: -En aquest moment, està treballant en la revisió i actualització del Pla de Prevenció de FC i adequar-lo a les noves normatives i a la necessària implementació de la cultura de la seguretat i salut a tots els nivells i tasques, per poder ser una empresa de referència en aquest àmbit. -El seguiment, la qualitat, la ràpida reposició i la millora dels EPIS és una altra important línia de treball. -Com també la pressió constant davant la necessària adequació de molts centres de treball. Cal destacar la bonificació obtinguda a nivell d’empresa, en base al Reial Decret 231/2017, per la baixa  sinistralitat de FC en el 2017, tal i com desitgem que sigui cada any. Felicitats a tots!

-El més de juliol ja toca fer les eleccions dels representants dels treballadors a la província de Barcelona. Els anys passen ràpid. La feina feta és molta, amb alguns encerts i de segur que també amb errors,  conscients de que tot és podria haver fet molt millor, més ràpid... També hem intentat una millora en la comunicació, sindicat vers treballadors, mitjançant aquests bloc, que segurament per a molts de vosaltres, deu haver estat insuficient. La diversificació territorial i de tasques de l’empresa és una de les problemàtiques que trobem en la representació  i en la comunicació. Saber les problemàtiques concretes de cada unitat és complex sense les vostres aportacions. Per tant, seria bo, que cada àmbit de treball pogués tenir una representació sindical. L’oficina de projectes, colla de control de plagues, els tècnics i administratius de les diferents direccions generals i conselleries, el centre de rehabilitació de fauna salvatge i el de cria de perdius, els fluvials, la pesca marítima, el GEPIF, els treballadors del Parc Natural de Montserrat, els vivers, les brigades forestals, els treballadors d’administració, finances i recursos humans, etc. Us animen a involucrar-vos amb nosaltres, només cal que ens ho feu saber.


CATAC Barcelona, Josep Ma Valls. Tel: 675782039 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada