dijous, 1 de febrer del 2018

REUNIÓ ORDINÀRIA 24/01/2018

El Conseller Delegat ens informa dels següents temes:

-Aquest any l’empresa es farà càrrec d’una nova encomana: La gestió dels arbres monumentals de Catalunya. Creiem que, d’una banda és una tasca molt adient pel nostre perfil professional, i per altre banda l’encomana és basa en una gestió complerta i no en el suport puntual a tasques concretes, pel que no podem fer més que mostrar tot el nostre suport.

-Les tasques per a la reobertura de les activitats al viver de Sant Ramon a Tarragona van en bon camí, d’aquesta manera l’Àrea de Vivers augmenta la seva producció i la presència de l’empresa en el territori. El que trobem molt encertat.

-Seguint la línia oberta el darrer any, Per aquest proper s’estan preparant per part de  FC quatre jornades de transferència tecnològica: -Planta forestal per a reforestacions. -Del bosc a la caldera, un model d’economia circular.  -Situació actual del programa Pyroslife. – La gestió dels gossos en la protecció dels ramats.  Anirem informat a mesura que es vagin concretant i esperem que els temes siguin del vostre interès.

-És continuarà i millorarà el pla de comunicació interna, mitjançant  un augment de dedicació de per part de personal de l’empresa. Recolzem aquesta tasca que millora el coneixement de les nostres activitats entre diferents unitats i territoris.

-Aquest propers dies comencen les entrevistes i treballs, per part d’una empresa externa, per a poder definir un “Marc Estratègic” de FC per als propers anys. Aquest treball disposa de tot el nostre suport.  Encoratgem a els treballadors que participin en aquest projecte a ser el màxim de veraços en les seves respostes i opinions, ja que a patir del coneixement de  la pluralitat de realitats de l’empresa pot sortir un bon resultat.

-El centre de Recuperació de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l’Empordà,  continua amb normalitat aquests proper any. Manifestem que cal que aquest centre de referència consolidi la normalitat, per sempre i  a curt termini.

-És realitza la contractació d’una colla de 5 persones a la territorial de Girona i 2 persones al Parc de Montserrat, per a realitzar tasques temporals i extraordinàries. Les tasques d’aquestes característiques són les úniques que permeten una incorporació de nous treballadors a l’empresa, fins que no es derogui la Llei d’estabilitat pressupostària. Aquesta llei suposa un gran greuge pel funcionament normal de FC. CATAC, CCOO  i la resta de sindicats continuen treballant per a la seva derogació en els seus àmbits de representació política.

-La preparació de la celebració del 30 aniversari de FC està en marxa.

La Cap de l’Àrea d’Economia i Finances ens informa:

-El tancament econòmic de l’exercici 2017 presenta uns comptes equilibrats i sense masses desviacions pressupostàries, un cop presentats i validats pel Consell d’Administració es publicitaran les dades concretes.

-Ens comuniquen que les encomanes, Ens comuniquen que les encomanes, d’Agricultura i Territori, pel exercici 2018 ja estan signades  i per tant no hi ha cap entrebanc per a la continuïtat de les feines a realitzar.

Altres temes:

-Tornem a recordar la urgent necessitat de la substitució del material informàtic i de comunicacions obsolet, per al benestar dels treballadors i de la productivitat de l’empresa.

-CATAC, en la mesa de Negociacions del Sector Públic va pactar una  revisió de les contractacions realitzades en les Empreses Públiques des de l’aparició de l’ATRI. Les empreses han de presentar la documentació relativa a tot aquest procés. Estem convençuts que la Mesa de Contractació de FC,  formada per l’empresa i els sindicats, ha realitzat una molt bona tasca en aquests sentit. D’altra banda, també es proposa l’accés a les ofertes de treball de l’ATRI per part dels nostres treballadors.


-Demanem que en la propera reunió puguem avançar amb la redacció de l’esborrany del Primer Conveni de FC i de la RLT. La RLT de l’empresa es troba molt desfasada i és font de nombrosa problemàtica.