dimarts, 28 d’octubre del 2014

2a Reunió. NEGOCIACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT) 24/10/2014


L’empresa ens exposa  l’organigrama i ens facilita el llistat actual de llocs de treball  i les seves característiques principals.  La direcció ens comunica que treballarà i presentarà una nova proposta en el termini d’un mes.  D’altra banda, nosaltres,  començarem a consultar a les diferents unitats de treball  quines millores i correccions creieu que caldria incloure-hi per millorar l’actual RTL. Els vostres representants de TFC-CATAC, a cada territorial, estarem a la vostra disposició per donar la informació i rebre les inquietuds i problemàtiques que observeu, per tal de transmetre les  vostres propostes a la direcció. Nomenclatura del lloc de treball, grup (A,B,C, D) al que pertanyeu, complements que manquen, horaris, dependències funcionals o orgàniques... Aneu-hi pensant!

A Lleida, com ja sabeu,  estem en ple període electoral, i ens cal esperar al resultat de les eleccions per poder començar a treballar.  Per tant restarem a l'espera de comptar amb els  representants  de  TFC-CATAC LLeida (quants més millor!!!)  per començar la feina. 

Eleccions Tarragona 28/10/2014


AUTONOMIA respecte al sindicat en benefici del la plantilla de FC,SA
TRANSPARÈNCIA en la nostra gestió com a representants dels treballadors.
INFORMACIÓ que tots els treballadors ens mereixem  tenir de la nostra empresa. 
PARTICIPACIÓ  de tots a l'hora de prendre les decisions. 

El resultat de les eleccions sindicals a Tarragona

Vots CCOO:  20  /  Tècnics:   6    / Especialistes:  14     /  Delegats: 3 (1 tècnic i 2 especialistes)
Vots CATAC: 26 /   Tècnics: 15    / Especialistes:  11     /  Delegats: 2 (1 tècnic i 1 especialista)

VERÓNICA LÓPEZ ROBLES, ELOI JOSA COS, ANTONI MESTRES SOLÉ, JUAN C. GARRIDO LOMEÑA, LORENZO FONS RUBIO, NÚRIA QUERAL CASANOVA  i  JOSEP M. BALART BENAIGES. 

Donem les gràcies a tots els que heu votat. 


Tot i obtenir la majoria de vots, el nombre de delegats elegits ens deixa en minoria en el Comitè de Tarragona. Podeu estar segurs que  treballarem per informar, consultar i buscar solucions, entre tots, per portar a terme una acció sindical més transparent i fructífera. 

dijous, 16 d’octubre del 2014

1a Reunió. NEGOCIACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT)

El dijous 9 de octubre , la empresa ens va convocar per treballar el tema de la RLT. El fet que Forestal Catalana utilitza com a referència el conveni col·lectiu del personal laboral de la generalitat,  ens cal una RLT específica per definir l’organigrama, nomenclatura i funcions dels llocs de treball, ja que aquesta no es veu reflexada en el conveni de referència.

En la reunió de treball s’acorda que l’empresa aportarà un a taula amb el camps següents: Nomenclatura del  lloc de treball. Nivell (A,B…). Titulació de referència per a l’accés. Càrregues especifiques del lloc de treball, (responsabilitat, penositat, rotació d’horaris, treball en festius, guàrdies…).  Per poder començar a fer una diagnosis de l’estat actual i poder fer propostes de millora. En aquest procés,  comptem amb tots vosaltres per valorar i aportar les propostes, ja que sous els qui millor coneixeu les especificitats del vostre lloc de treball o unitat. Aneu-hi pensant!

Les reunions es celebren en períodes quinzenals.  Esperem poder organitzar un bon pla de treball, amb l’empresa i l’altre sindicat, per poder  donar fruit a una bona RLT que millori i aclareixi les nostres funcions i condicions de treball i millori la funcionalitat de l’empresa. En aquest procés serem el màxim de transparents en les negociacions i creiem necessari obtenir el vist i plau, de tots vosaltres,  mitjançant una consulta.

Esperem les vostres aportacions.


Anirem informant!!!

dilluns, 6 d’octubre del 2014

REUNIÓ ORDINÀRIA AMB LA DIRECCIÓ 29/09/2014

L’ordre del dia de la reunió ordinària:

Primer punt. Informes del Conseller Delegat
-La direcció ens informa de la contractació de les 5 places en les reserves de caça i l’ampliació
de l’oferta a 8 de places més que han sortit publicades a la pàgina Web de FC,SA.
Manifestem que TFC-catac no ha participat en el procés de contractació i que seria bona la nostra presència per garantir l’objectivitat en el procés.
-El projecte del control de la recollida de bolets a començat aquest any, com a prova i gratuït.  Em participat en el disseny de la campanya, les reunions de coordinació i la col·locació de rètols.
-El projecte de la gestió de l’aprofitament fustaner, de boscos públics va a bon ritme.
- El PEF (Pla econòmic financer  dels projectes i obres forestals) és realitza dins les previsions.
-Les encomanes del Departament (ADENDA)  es preveu que tinguin una continuïtat pressupostaria pel proper any.
-L’inici de les reunions per l’actualització de la RLT (Relació de llocs de treball) el dijous 9/10/2014.
Manifestem que cal representació  intersindical i el de  les unitats afectades. Per tant seria bo que prepareu propostes per millorar el vostre col·lectiu de treball.

Segon punt.  Propostes entrades per TFC-catac a la reunió ordinària:                                 
1   Concurs de promoció interna de les noves places que es creïn, anteriors a l’oferta pública. 
2    Substituir els complements de millora pels complements reals o reassignació a grups superiors. RLT                             
3    Treball d'encomanes per objectius, obres o projectes no com a cessió de treballadors.       
4    Complements de millora pels treballadors polivalents en diferents tasques i centres.           
5    Creació d'un fons social propi de l'empresa, amb aportacions de l'empresa i treballadors (prèvia consulta)
6    Llistat de deficiències dels centres de treball, priorització i calendari d'execució de les millores. (Especial atenció al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa.)             
7    Mecanismes de detecció de problemes en equips, mitjançant un estudi de riscos psicosocials o per detecció de l'estructura de comandament. Formació obligatòria de treball en equip i resolució de conflictes  dins de les diferents unitats de treball de l'empresa         
8    Actuacions per tal de millorar la imatge de Forestal Catalana a l'exterior       
9    Millorar el coneixement per part de la direcció de les tasques que realitzen les diferents unitats in situ.      
Granja de perdius         
10  Estudiar les càrregues de treball posteriors a l'ERO  
Viver de Breda
11  Tractor amb cabina per a tractaments fitosanitaris  
Guardes Fluvials i de caça         
12  Proposar al Departament l’ utilització de la roba del Cos d'Agents Rurals o uniformes de FC amb escuts propis. Dignificar la imatge i millorar el servei.  Estudiar el cost de lloguer dels cotxes Dacia per substituir les furgonetes.       
Intercentres     
13  Creació d'una comissió de contractació per part del intercentres amb representació intersidical      


ESPERAREM LES RESPOSTES, FAREM EL SEGUIMENT I ANIREM INFORMANT