dijous, 26 de novembre del 2015

Desprès de 4 mesos, per fi,  el dia el dilluns 16 de novembre vam celebrar la reunió ordinària amb la direcció. Com sempre, abans ens vam reunir el Comitè Intercentres. Com recordeu, en la primera reunió ordinària, després de les eleccions sindicals, vam presentar un llistat amb els principals problemes, aportats pels treballadors, a la direcció. Soms conscients que la gran majoria estan sense resoldre. Per tant, vam decidir, tornar-los a presentar al nou Conseller Delegat, a més de recollir les noves problemàtiques i propostes que ens heu fet arribar.

REUNIÓ INTERCENTRES. 16/11/2015

-   Creiem necessari per poder oferir una millora en la carrera professional,  canvis geogràfics o canvis de tasques desitjats, assegurar l’accés a les noves places que es puguin crear a FC en prioritat pels treballadors de l’empresa. Mitjançant el concurs de promoció interna anterior a la oferta pública.

-    Es necessari, que el nostres clients realitzin les encomanes per projectes i objectius, 

-    Cal substituir els complements de millora, pels complements reals o reassignació a grups superiors. Una vella reivindicació  que sempre queda aturada a l’espera de les negociacions de la nova RLT de l’empresa.
                     
-    L’empresa sempre demana, als treballadors, una polivalència a l’hora de desenvolupar tasques en diferents unitats. Creiem que aquesta polivalència cal estar compensada amb un complement de millora, amb prioritat en els treballadors del grup D. 

-    Reivindiquem la  recuperació del Fons d’Acció Social, com a millor eina de justícia social davant les adversitats personals.
  
-    Tot i que disposem d’un Pla de Prevenció aprovat per ambdues parts. En el qual hi trobem descrites les deficiències detectades en els centres de treball. Cal realitzar les millores amb les prioritats i el calendari acordat.  Creiem com a urgents el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa (instal·lacions), Aiguamolls (instal·lacions) i Vivers (instal·lacions i tractor amb cabina pels tractaments fitosanitaris)
             
-    Per millorar les condicions de treball i a la vegada la productivitat, creiem necessari que l’empresa elabori mecanismes de detecció de problemes, mitjançant un estudi de riscos psicosocials, detecció mitjançant l'estructura de comandament i obrir canals directes entre els treballadors i la direcció, pels que no vulguin utilitzar els sindicats.
 
- Cal que l’empresa evolucioni cap a models d’organització més col·laboratius i menys piramidals. Per tant, creiem imprescindible una formació obligatòria en:
- Resolució de conflictes. Tot i que s’han començat a realitzar,cal que arribin a tothom i procurar que s’apliqui.
- Treball en equip. Cal que l’empresa evolucioni cap a sistemes de treball més horitzontals, en la participació de tots en la definició dels projectes.

-    Creiem que Forestal Catalana, es mereix una imatge exterior més positiva i en consonància amb les seves actuacions. Cal fer un esforç de tots i , com no, de la direcció per aconseguir-ho.

-    És convenient millorar el coneixement, per part de la direcció, de les tasques que realitzen les diferents unitats.

- Proposem que es tracti amb urgència: Un estudi de les càrregues de treball posteriors l’ERO de la Granja de Perdius. La millora de la roba de treball i vehicles dels  guardes fluvials.

- Com sabeu hi ha un judici pendent, plantejat per les organitzacions sindicals CATAC i CCOO a totes les empreses públiques per la retallada de les pagues extres. Estava previst per aquest desembre però s’ha posposat. Us anirem informant.

- La nostra vinculació al VI conveni i com a empleats públics hem sofert moltes retallades. A mesura que les negociacions entre sindicats i funció pública rescabalen alguns dels drets perduts. L’empresa els fa efectius quan es publiquen, com: El retorn de la paga de part del 2012, el dia personal de més que disposarem aquest any. Resten encara moltes negociacions, de les que estem atents, com per exemple: El retorn dels dies de premi per vacances i antiguitat, millora de l‘1% de sou... (Acords  i negociacions publicades en el CATACRAC i de CCOO que rebeu en periodicitat)

- Hem acordat demanar a l’empresa els resultats de l’auditoria realitzada pel Departament d’Economia de la Generalitat. 

- I demanar informació sobre l’estat de l’empresa i l’afectació que pot produir la reestructuració dels departaments d’Agricultura i Política Territorial.

REUNIÓ ORDINÀRIA INTERCENTRES EMPRESA

Com no, vam donar la benvinguda al nou Conseller Delegat, el Sr. Pere Vidal,  i fer-li arribar les nostres propostes i comentar-les per poder desenvolupar-les més endavant. La direcció ens va manifestar que les tindrà en compte.

D’altra banda la direcció ens va comunicar que:

 A nivell econòmic, es compleix el pressupost previst per aquest any, sense gaires alegries, però tampoc sense greus entrebancs. D’altra banda, treballen per consolidar el pressupost del proper any . La reorganització dels departaments, Agricultura i Territori, no es preveu que afectin a nivell pressupostari a FC, SA. Ens recorden que, tot i així, no disposen de gaire marge econòmic per moltes de les millores proposades. També ens posen en coneixement que els resultats de l’auditoria encara no han arribat i ja ens informaran.

 La direcció,si disposa d’una estabilitat en el temps,  està interessada en tractar el tema del conveni i la RLT, on es discutirien les propostes presentades  en aquests àmbit.

 Ens comunica la recent visita a nombrosos centres de treball per conèixer l’empresa, els centres de treball i els treballadors. També es mostra oberta a rebre les diferents inquietuds i problemàtiques de l’empresa, tant a nivell dels representants dels treballadors, com directament dels afectats.  D’altra banda manifesta que està al corrent de les deficiències, dels centres i equips,  i que ja treballen en cercar les solucions.

Ens fa palès el desig de millorar la imatge externa de l’empresa. L’obertura de nous projectes de negoci. I disposar d’una organització i plantilla, ben preparats, per poder oferir els millors serveis. 
RECORDEU: PER PODER FER BÉ LA NOSTRA TASCA, CAL QUE ENS FEU ARRIBAR LES VOSTRES PROPOSTES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada