dilluns, 6 d’octubre del 2014

REUNIÓ ORDINÀRIA AMB LA DIRECCIÓ 29/09/2014

L’ordre del dia de la reunió ordinària:

Primer punt. Informes del Conseller Delegat
-La direcció ens informa de la contractació de les 5 places en les reserves de caça i l’ampliació
de l’oferta a 8 de places més que han sortit publicades a la pàgina Web de FC,SA.
Manifestem que TFC-catac no ha participat en el procés de contractació i que seria bona la nostra presència per garantir l’objectivitat en el procés.
-El projecte del control de la recollida de bolets a començat aquest any, com a prova i gratuït.  Em participat en el disseny de la campanya, les reunions de coordinació i la col·locació de rètols.
-El projecte de la gestió de l’aprofitament fustaner, de boscos públics va a bon ritme.
- El PEF (Pla econòmic financer  dels projectes i obres forestals) és realitza dins les previsions.
-Les encomanes del Departament (ADENDA)  es preveu que tinguin una continuïtat pressupostaria pel proper any.
-L’inici de les reunions per l’actualització de la RLT (Relació de llocs de treball) el dijous 9/10/2014.
Manifestem que cal representació  intersindical i el de  les unitats afectades. Per tant seria bo que prepareu propostes per millorar el vostre col·lectiu de treball.

Segon punt.  Propostes entrades per TFC-catac a la reunió ordinària:                                 
1   Concurs de promoció interna de les noves places que es creïn, anteriors a l’oferta pública. 
2    Substituir els complements de millora pels complements reals o reassignació a grups superiors. RLT                             
3    Treball d'encomanes per objectius, obres o projectes no com a cessió de treballadors.       
4    Complements de millora pels treballadors polivalents en diferents tasques i centres.           
5    Creació d'un fons social propi de l'empresa, amb aportacions de l'empresa i treballadors (prèvia consulta)
6    Llistat de deficiències dels centres de treball, priorització i calendari d'execució de les millores. (Especial atenció al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa.)             
7    Mecanismes de detecció de problemes en equips, mitjançant un estudi de riscos psicosocials o per detecció de l'estructura de comandament. Formació obligatòria de treball en equip i resolució de conflictes  dins de les diferents unitats de treball de l'empresa         
8    Actuacions per tal de millorar la imatge de Forestal Catalana a l'exterior       
9    Millorar el coneixement per part de la direcció de les tasques que realitzen les diferents unitats in situ.      
Granja de perdius         
10  Estudiar les càrregues de treball posteriors a l'ERO  
Viver de Breda
11  Tractor amb cabina per a tractaments fitosanitaris  
Guardes Fluvials i de caça         
12  Proposar al Departament l’ utilització de la roba del Cos d'Agents Rurals o uniformes de FC amb escuts propis. Dignificar la imatge i millorar el servei.  Estudiar el cost de lloguer dels cotxes Dacia per substituir les furgonetes.       
Intercentres     
13  Creació d'una comissió de contractació per part del intercentres amb representació intersidical      


ESPERAREM LES RESPOSTES, FAREM EL SEGUIMENT I ANIREM INFORMANT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada