dijous, 24 de gener del 2019


REUNIÓ ORDINÀRIA. 16/01/2019

Informacions del Conseller Delegat:

-Se’ns comunica que des de la Direcció de FC, SA, es van realitzant visites als diferents centres de treball. Els representats dels treballadors manifestem que veiem molt interessants aquestes trobades per poder tenir un bon coneixement i proximitat entre la direcció i treballadors.

-L’empresa presenta el balanç del projecte de comunicació interna del 2018, el butlletí informatiu que rebeu mensualment en el vostre correu electrònic. Es procura que, de noticia amb notícia, totes les tasques de l’empresa tinguin la seva visualització.  L’informe es farà arribar a tots vosaltres.  Fem constar el nostre suport a aquest projecte i a la seva continuïtat, una eina que ens fa coneixedors d’altres projectes i persones de l’empresa. Aquest any 2019 part de les notícies generades es podran visualitzar mitjançant l’aplicació de Twitter del DARPA.

-Com cada any s’està negociant, des de la direcció, els convenis, adendes, etc. amb els departaments d’Agricultura i Territori. La intenció és la de donar més estabilitat a aquests contractes i millorar  els pressupostos  de l’any passat.

Altres temes:

-L’augment de sou del 2,25% es farà efectiu en la nòmina d’aquest més de gener o en la nòmina de febrer amb efectes retroactius.

-ATRI. La direcció ens comenta les negociacions realitzades per poder incloure els nostres treballadors en el programa de gestió ATRI, tal i com el gaudeixen gran part dels companys del sector públic. Una de les avantatges més importants és la de poder accedir a la oferta de places d’altres institucions públiques. No deixa de ser una paradoxa que les places ofertades per FC estiguin publicades a l’ATRI i nosaltres no puguem accedir a les places ofertes per altres entitats, en igualtat de condicions. Desitgem que es pugui fer efectiu ben aviat.

-És comenta el nou impuls parlamentari per la creació de l’Agència del Patrimoni Natural, la proposta és idèntica a la que es va presentar al parlament l’any passat. (Vegeu: La Vanguardia, 4 de gener de 2019. “Un pacte ressuscita l’Agència de Patrimoni Natural”) Donada la importància d’aquesta agència en vers el funcionament de la nostra empresa i  dels treballadors, des del Comitè d’Empresa realitzarem un seguiment acurat del procés de creació. Anirem informant de les novetats a mesura que tinguem un alt grau de veracitat, cal dir que hi ha força “rumorologia” i em de ser molt curosos. Agrairem que si disposeu de més informació ens la feu arribar.

Negociació del I Conveni de FC, SA.

L’empresa ens presenta la proposta de les condicions econòmiques de la plantilla per categories i llocs de treball homogenis. Es pacta un calendari de reunions amb la direcció i caps d’àrea, on els representants dels treballador i altres representats dels diferents  grups professionals posarem en comú els dubtes i noves aportacions per tal de fer un primer estudi de  la proposta. Esperem que en un termini, no massa dilatat, us puguem presentar el redactat del nou conveni i de les noves condicions econòmiques, per a la vostra valoració i, també, poder plantejar els dubtes i aportacions a nivell individual o col·lectiu.

Restem a la vostra disposició per qualsevol tema.
Josep Ma Valls Tort. Tel: 675782039

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada