divendres, 1 de desembre del 2017

Reunió ordinària 29/11/2017

La reunió ordinària té lloc a la finca Mas de Melons a la Territorial de Lleida. Un cop acabada, l’empresa organitza una trobada de tots els treballadors, de la part sud de Lleida i nord de Tarragona, amb la finalitat de crear un espai de relació i de cohesió entre els treballadors de diferents territoris i unitats de treball. Trobem molt interessants i necessàries aquestes jornades que donen a conèixer les activitats que realitza l’empresa en altres territorials i  per les sinèrgies positives que crea. Es va fer una primera jornada d’aquest estil a Amposta i està previst cobrir la resta del territori.

-La direcció ens informa:

El dia 12/12/2017 Forestal Catalana lidera la jornada de “Bones pràctiques en el sector forestal”.  La jornada aglutina, d’una banda, empreses nacionals i franceses, i d’altra banda, representants de diferents institucions de l’administració. Es tracta de trobar un camí de sortida per a la urgent i necessària professionalització i dignificació dels treballs forestals. L’acollida ha estat molt bona hi ja s’han inscrit al voltant de 100 persones. Esperem que doni bons fruits. Si algú està interessat en assistir-hi que ho comuniqui a RRHH.

El dia 28/11/2017, en el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent, es va fer un acte d’agraïment públic a les empreses que ens fan donació d’aliments pels animals.

L’Àrea de Vivers Forestals ha començat a treballar per recuperar els vivers de Sant Ramon propers al municipi de Constantí. Comentem que el creixement de les àrees i activitats de l’empresa és molt benvinguda.

Des de l’última reunió ordinària s’han celebrat dos Consells d’Administració. El primer per aprovar el canvi de seu de FC a Barcelona. I el segon, per posar de manifest, als membres del Consell, les dificultats de tresoreria que va patir FC pels retards en el pagaments previstos. Gràcies a la implicació i constància de l’Àrea de Finances la situació es va normalitzant.  L’empresa funciona, en part, per uns contractes anuals amb els diferents departaments anomenats ADENDA. Demanem a la direcció que intenti aconseguir acords de més llarga durada per donar més estabilitat a l’empresa.   

L’Àrea de RRHH  ens presenta un pla de formació adreçat a millorar  les competències que necessita cada unitat en el seu lloc de treball pel proper any. Vist la baixa utilització de les hores de formació, per molta part de la plantilla, esperem que oferir  cursos més específics per cada un dels diferents llocs de treball,  resultin més interessants i s’aprofitin més i millor les 40  hores de formació anual que disposa cada treballador.

-S’acorda a la reunió la recuperació dels dies 24 i 31 de desembre mitjançant 2 dies o 14 h. d’assumptes propis, que caldrà fer efectius, de forma prioritària,  abans del 15 de gener. Consultar a RRHH.

-El dijous 21 tenim les eleccions al Parlament de Catalunya, per tant es podrà disposar d’un permís de 4 hores dins la jornada laboral que serà retribuït i no recuperable per poder exercir el dret a vot. Els qui acreditin que tenen la condició de membres de mesa electoral, d’interventors o interventores tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada laboral, i un permís retribuït de 5 hores de la jornada laboral l’endemà de les eleccions. Els apoderats i apoderades tindran dret a un permís retribuït durant la jornada de votació. Aquestes previsions seran aplicables al personal al servei de l’Administració Pública en règim administratiu, estatutari o laboral. Aquests permisos es troben regulats en els articles 24 i 25 del Real Decret 953/2017, de 31 d’octubre.  Donada la varietat de casuístiques de calendari,  es comenta que millor que en cada centre de treball s’acordi la programació,  procurar que els equips de treball els utilitzem de manera coordinada i millor al final de la jornada laboral.

-Diferents treballadors ens han comentat els nombrosos problemes que donen els ordinadors que utilitzen. Es demana a la direcció una inversió en substitució i millora d’equips informàtics ja que afecten molt negativament a la productivitat de l’empresa.. 


Feu-nos arribar les problemàtiques o propostes que tingueu perquè puguem fer bé la nostra feina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada