divendres, 25 de novembre del 2016

El 27/07/2016 vam celebrar la darrera reunió ordinària entre els representants dels treballadors i la direcció de FC, SA. Han passat gairebé 4 mesos. L’empresa ens va demanar temps per preparar un document base per poder negociar el nou conveni tal i com es va quedar en aquella reunió.  

REUNIÓ ORDINÀRIA 18/11/2016

El Conseller Delegat ens informa de diferents temes:
-Ens comunica que la Direcció General de Forest del DARP ha encomanat a FC el projecte de millora de la diversitat genètica forestal pels propers 4 anys, el que permet continuar en la bona línia de treball de l’Àrea de Vivers, un cop finalitzat el projecte FEDER. Legalitzar els rodals per a l’obtenció de llavors i esqueixos, garantir la seva procedència i traçabilitat, continuar les inversions en investigació per a la millora genètica i consolidar els horts llavorers, permet oferir al mercat un material de reproducció forestal (MFR) de gran qualitat i molt sovint inexistent en el mercat. 

-La participació activa en la Jornada de Biomassa del Berguedà, on l’empresa participa en inversions, transferència tecnològica i personal,  per poder consolidar un altre punt de servei de biomassa forestal provinent dels aprofitaments dels boscos públics, tal i com ja és una realitat en el Viver de Tremp.

-Ens comenta les accions realitzada per a la millora de la comunicació externa de l’empresa: Participació en el Fòrum Forestal Català, establir contactes de col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori i consolidar de cara al proper any la participació de professionals de l’empresa en programes de transferència tecnològica.

- La direcció vol experimentar un nou canal de millora de la comunicació interna. Els administratius territorials recolliran una mostra dels treballs més representatius de cada àrea que seran publicitats a tots els treballadors de FC en un document adjunt a la nòmina. Demanen la nostra col·laboració i suggeriments.

-Forestal Catalana ha estat acreditada per l’associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal també anomenat PEFC CATALUNYA, integrada per propietaris forestals (públics i privats), industries de transformació de la fusta i altres sectors com: consumidors, entitats conservacionistes, professionals, universitaris.  Com a empresa que promou la gestió forestal sostenible.

-També, ens comuniquen la intenció de fomentar reunions per grups de treball (Colles de parcs, cuidadors de fauna....) per conèixer les seves problemàtiques i a la vegada comunicar els interessos de l’empresa.

-D’altra banda ens fan constar que tant el DARP com el DTS esperen poder ampliar les encomanes amb FC, però les últimes experiències negatives amb la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Departament d’Economia, per als augments de plantilla del sector públic, pot ser un fre insalvable.

Nosaltres mostrem la nostra aprovació de les diferents línies i propostes presentades per l’empresa.

L’Àrea d’Administració Finances ens presenta la previsió de pressupost pel  proper any. Un pressupost en la línia d’aquests darrers anys.  Ens comenta les noves inversions en l’Àrea de Vivers i en diferents projectes LIFE: Piros, Potamo Fauna, Delta Lagoon (Millorar l'estat ecològic de les llacunes de l'Alfacada i la Tancada) , Limnos Pirineu i Tritó del Montseny.

Creiem que es un pressupost de mínims però d’altra banda equilibrat i sanejat, que permet la continuïtat dels serveis que ofereix  FC, però sense cap augment significatiu que permeti veure millores en les condicions de treball,  d’ampliació de la plantilla, dels serveis o inversions. Si teniu interès en conèixer les dades i números concrets estem a la vostra disposició. Un cop el pressupost estigui validat es pot trobar a la pàgina web de FC, SA.

L’Àrea de Riscos Laborals ens comenta que han arribat els primers resultats de l’estudi de Riscos Psicosocials realitzat aquesta tardor.  La veritat és que els primers resultats ens han deixat una mica despistats. El mes de gener, és realitzarà una presentació més elaborada per l’empresa que ha realitzat l’estudi, a la comissió de seguiment (formada per representants dels treballadors i de l’empresa), llavors s’informarà dels resultats a tots els treballadors.

-L’empresa ens demana la nostra opinió sobre la roba de treball. Tot i que hi havia diferents opinions personals sembla que es van arribar a certs consensos. La roba que actualment forma part dels EPIS (Botes, anorac gorotex, forro polar) ha demostrat la seva eficàcia, durabilitat i força gent està satisfeta. Pel que fa a la roba no EPI (samarretes i pantalons) hi ha més dificultat en consensuar-la. Els col·lectius de colles de parcs, fluvials i caça, per motius de la seva tasca, prefereixen una roba més a l’estil i colors dels Agents Rurals. El que si està clar és que cal una bona qualitat.  És un tema complex i per a gustos, colors!!! Per tant si ens voleu fer arribar propostes seran molt ben vingudes.

Multes de trànsit.
L’empresa té clar que totes les multes de trànsit van a càrrec del conductor del vehicle i aquesta és la seva ferma posició.

Entenem que com a conductors les nostres accions al volant i de manteniment del nostre vehicle estan sota la nostra responsabilitat. D’altra banda, quan per a qualsevol servei se’ns demani la utilització de vehicles, remolcs... que no estan sota la nostra responsabilitat, cal verificar que tot es troba en correctes condicions ja que el conductor serà l’únic responsable. En casos que no estigui tot correcte,  poseu-vos en contacte amb nosaltres, si voleu, o amb el vostre cap per informar de les deficiències del vehicle i de la impossibilitat de realitzar el servei en condicions d’il·legalitat.

S’informa i és pregunta sobre el cas d’un ús inadequat d’un vehicle de l’empresa.

Nou Conveni, Tot i que a la reunió no es va presentar el text base, és va acordar un calendari i unes pautes de treball. L’empresa ens enviarà en breu el redactat:

La  primera reunió serà el dia 16/12/2016, on es posaran aquests temes a un primer debat. Cal dir que a mesura que surtin els primers esborranys o propostes serioses, us els farem arribar a tots vosaltres per poder-los revisar i intervenir.

Recordem a la direcció la necessitat de mantenir les condicions del  Conveni del personal labora, ja que una gran majoria de la nostra plantilla treballa en aquest àmbit. El redactat d’aquest lligam anirà a les disposicions addicionals.


Calendaris laborals. A mitjans del més de desembre s’enviaran els calendaris laborals del 2017, per poder planificar els primers dies de l’any. En la majoria de casos seguiran el criteri de l’any 2016. Feu-nos arribar qualsevol proposta de millora o correcció.Treballs en condicions de risc i penositat. Recordeu de fer-nos arribar fotografies quan creieu que les condicions de les tasques encomanades no compleixen les condicions mínimes de seguretat o no són equiparables a les condicions dignes de treball del S XXI  d’una empresa seriosa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada