dijous, 5 de febrer del 2015

REUNIÓ ORDINÀRIA INTERCENTRES-DIRECCIÓ (Barcelona, 03/02/2015)

-Presentació del nou Comitè Intercentres

-El Conseller Delegat ens comenta que l’empresa porta a terme per via judicial diferents plets en defensa  de FC. Coneixedors de l'excel·lent professionalitat del nostre personal, donem el nostre total suport  a les accions empreses per la direcció.

-La Directora d’Administració i Finances, ens exposa  les estimacions del tancament de la comptabilitat de 2014  i manifesta que es troben dins del   compliment del pressupost previst.  A la vegada, tot i que encara no hi ha els pressupostos de la Generalitat aprovats, s’espera que el pressupost de FC d’aquest any es mantingui similar al de l’any anterior.

Ens presenta un resum de la formació que es va portar a terme l’any 2014 on cal destacar el gran nombre de no presentats. També ens comenta l’estat de la formació d'aquest 2015. Per la nostra part creiem necessari dedicar una reunió monogràfica per poder conèixer més detalladament el funcionament de la formació i poder aportar noves idees.

-Ens comenten que les pagues extres, del 2015, es faran efectives en la seva totalitat. D’altra banda, no queda tant clar, si es cobraran els 14 dies meritats del 2012 o un 24% de la paga extra del 2012, segons la interpretació dels sindicats de l’acord amb la  Generalitat pel sector públic.  Farem el seguiment d’aquest tema, en defensa de l’acord.

-S’exposa la pressió que rep el col·lectiu, de guardes de reserva de caça, per part del cos d’agents rurals i es demana el suport de la direcció. Des de TFC-CATAC ens posarem en contacte amb el sindicat de CATAC del cos d’agents rurals, que tot i tenir dret a fer les reivindicacions que vulguin, no es acceptable de cap de les maneres, pressionar de forma personal als treballadors.

Es torna a posar sobre la taula les mancances en diferents centres de treball. Creiem necessari proposar una reunió temàtica sobre l’estat de compliment del Pla de Prevenció de l’empresa, estat de les avaluacions de riscos, prioritats i calendaris per a les millores, estat de la integració del pla en l’estructura de l’empresa...

Es proposa revisar la roba de treball i en especial la del col·lectiu dels guardes fluvials, que per la seva tipologia de tasca, és indispensable l’ús d’una uniformitat específica.

Es demana continuar les negociacions de la RLT de l’empresa, que van quedar aturades pel procés electoral.  Restem a l’espera d’un primer esborrany per poder començar a treballar. La direcció ens recorda que, en aquest moments, no és possible augmentar la massa salarial. Conscients de la situació econòmica d’aquests moments, creiem que no és cap impediment per poder  continuar la tasca per regularitzar  la RLT.

Per acabar acordem la periodicitat mensual de les reunions amb la direcció de l’empresa, la celebració de reunions temàtiques (formació, calendaris, RLT, seguretat i salut, roba de treball...) i dotar aquestes reunions de la necessària transparència i convertir  el Comitè Intercentres en l’ òrgan màxim de decisió sindical.


NECESSITEM QUE LES VOSTRES QUEIXES I PROPOSTES ENS ARRIBIN PER PODER FER BÉ LA NOSTRA TASCA, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB ELS VOSTRES REPRESENTANTS.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada