divendres, 29 de juliol del 2016

COMENTARIS REUNIÓ ORDINÀRIA 22/06/2016

-El Comitè Intercentres  manifesta que,  FC, SA ha realitzat canvis de funcions i de lloc de treball de diversos treballadors sense una comunicació prèvia tal com preveu el VI Conveni Laboral. El Comitè Intercentres entén aquest canvis com a variacions substancials de les condicions laborals dels treballadors.
La posició del Comitè Intercentres ha estat sempre respectar la decisió dels treballadors afectats davant la proposta d’un canvi per part de l’empresa. Donat que han sorgit diversos casos en que aquest canvis s’ha produït sense l’acord dels afectats i que aquests canvis han perjudicat  de forma greu als treballadors, a les encomanes  i a la mateixa empresa . Demanem, a l’empresa, ens comuniqui  amb antelació les propostes de canvis de les condicions de treball (geogràfic, funcional...), Per  així poder, avaluar el compliment de la normativa i poder prevenir les problemàtiques negatives que afecten als treballadors i al conjunt de  l’empresa.

Millora de les condicions de treball

Algunes unitats de treballadors de camp ens han comentat les penoses condicions laborals en que han de fer la seves tasques. En moltes feines  manca la maquinària, els equips de treball i el suport tecnològic imprescindible en empreses avançades i competitives.  El percentatge dels pressupostos  dels projectes destinats a l’execució de l’obra real a camp, són molt baixos.  El que fa pensar en una mala planificació, valoració i poca mecanització de les feines, el que provoca que moltes obres no acompleixin el resultat previst. En molts casos l’empresa en responsabilitza al treballador. Aquesta situació no  ens la podem permetre ja que la imatge i la qualitat de la nostra tasca pot comprometre el futur de la nostra empresa i la confiança dels nostres clients.  Per tant demanem a l’empresa que verifiqui i corregeixi aquestes mancances en l’execució i direcció de les obres. També animem als treballadors, que es trobin en aquesta situació, que ens facin arribar les seves queixes. Els membres del Comitè Intercentres  i els Delegats de Prevenció faran visites en el territori per detectar aquest tipus de situacions.

Borsa de treball


L’empresa proposa la creació d’una borsa de treball per poder fer les substitucions de baixes laborals inferiors a 3 mesos. Els casos de substitucions superiors a 3 mesos cal publicar-les a l’ATRI. La borsa de treball permetria fer més ràpid el procés de selecció i la immediata incorporació. El Comitè Intercentres es mostra favorable a aquesta iniciativa i restem a l'espera de la proposta de regulació. . 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada